Reference Kalendář divadla Járy Cimrmana

Kalendář 2018 pro divadlo Járy Cimrmana

Zadavatel: Žižkovské divadlo Járy Cimrmana
Zakázka: Kalendář
Zpracování: formát 400 x 430 mm a 200 x 230 mm
Náklad: 4 500 kusů

O referenci

Každý správný tiskař má své rituály a pověry. Věříme, že nám vykonání rituálu zajistí kvalitní tisk a bezporuchový provoz tiskařských strojů. Zkrátka že se nám vyhne smůla a problémy a tiskařský šotek se odstěhuje někam na Sibiř.

Ne že bychom upalovali nevinné panny na hromadě papírových ořezů po té, co jsme je před tím rozkrájeli kovovými štočky (samozřejmě při svitu loučí a za mumlání magické formule „CMYK – RGB – Pantone, pryč tiskařský démone“).

Máme jen některé opakující se zakázky, bez kterých bychom si neuměli představit zahájení roku – tiskařské sezóny.

Kalendář 2018 pro divadlo Járy Cimrmana

Kalendář pro Žižkovské divadlo Járy Cimrmana

Jako první zakázku každoročně přijímáme tisk kalendáře pro Žižkovské divadlo Járy Cimrmana. Kalendáře pro divadlo připravujeme více než deset roků. Pro toto divadlo pak tiskneme i další tiskoviny – například programy. Samozřejmě dle potřeby a v průběhu roku.

A pověra je na světě. Cimrmanův kalendář se vždy tiskne jako první – aby byl rok úspěšný.

Protože není dodnes známa přesná mistrova podoba, objevují se v kalendáři tváře vědců – cimrmanologů, kteří se s vehemencí (a humorem) sobě vlastní pustili před více než padesáti roky do rekonstrukce rozsáhlé pozůstalosti této vpravdě renesanční osobnosti.

Originalitu kalendáře můžete sami posoudit v přiložených retro fotografiích.

Asi překvapuje, že kalendář na příští rok se tiskne začátkem roku. To je dané tím, že kalendář je na normální středoevropský rok a náš firemní rok začíná již 1. září roku předcházejícího.

Náš letošní rok začal 1. září 2017 a skončí 31. srpna 2018.
1. leden prostě není dogma.

Pro lepší pochopení by mohla pomoct informace, že Židovský nový rok 5 778 začal 20.9.2017.

  spolehlivá virma