POLYGRAFIE

pojednání o této "vědě"

která je naším chlebem, starostí i radostí

Geoprint O polygrafii

Pojednání o polygrafii

Polygrafem snadno a rychle... !

Protože nejsme skety, tak Vám řekneme něco z toho mála, co víme o polygrafii. Neřekneme Vám ale všechno, protože byste pochopili, že je to snadné a pořídíte si tiskárnu sami.
Hodní to my jsme, ale nejsme blbí.

Tiskové techniky !

Polygrafie rozeznává několik základních tiskových druhů:

 1. Knihtisk - tisk z výšky. Jednoduché a k pochopení - tisknou body, které jsou výš než to, co tisknout nemá. Úpadková a překonaná technologie.
 2. Hlubotisk - tisk z hloubky. Trochu těžší k pochopení - tiskne to, co je oproti tomu co tiskout nemá zahloubené. Nemá smysl teď v prvním ročníku se o tom více rozepisovat. Už proto, že hlubotisk nemáme.
 3. Ofset - ! ! tisk z plochy. To je tak jednoduché, že to vůbec nebudeme rozebírat. Tam tisknou body, které jsou stejně vysoko, jako ty, co netisknou. Jestli to někdo nechápe, tak věřte, že my jsme na tom podobně. Ze školy víme, že je to založené na afinitě kovů, ale nevíme co to slovo znamená. Všude tento tisk doporučujeme, protože je nejen nejlepší, ale především proto, že my ofsetovým tiskem disponujeme.
 4. Sítotisk - my polygrafové nepovažujeme za tiskovou techniku, ale to je tím, že o tom nic nevíme.
 5. Digitální tisk! máme, tudíž ho uznáváme a tvrdíme, že je to tisková technologie budoucnosti.

Barvy !

Obrazovka monitoru barvu vyzařuje - tento barevný model je nazýván RGB, podle tří barev: červená (Red), zelená (Green), modrá (Blue). Jsou to základní barvy, ze kterých se vytvářejí všechny ostatní barevné kombinace.

U ofsetového tisku je to ale jinak. Vytištěný barevný obraz barvu odráží - tento model je nazýván CMYK, podle čtyř použitých barev, kterými se tvoří všechny ostatní barevné kombinace. Jedná se o barvu modrou, tj. azurovou (Cyan), červenou, tj. purpurovou (Magenta), žlutou (Yellow) a černou (blacK). Poměr velikosti jednotlivých bodů u jednotlivých barev potom vytváří celé barevné spektrum. Takže se vlastně jedná o podvod.

Už z těchto dvou odstavců je jasné, že nemůžete přijít do tiskárny a snažit se chtít, abychom vytvořili přesně to, co vidíte na obrazovce. Nesmíte prostě věřit všemu co vidíte.

Některé barvy prostým smícháním barev modelu CMYK vytisknout nejdou, tudíž se používají tzv. přímé barvy. To jsou barvy přímo dodávané výrobci barev nebo se dají namíchat v tiskárně. Takto se pak tisknou především barvy stříbrná, zlatá anebo, když má zákazník takové požadavky,
které nejdou soutiskem čtyř barev splnit. Toto se nazývá tisk přímými barvami a nechtějte slyšet, jak se nazývá takový zákazník.

Míchání barev !

Barvu je možné reprodukovat buď jako výtažkovou, která bude tištěna soutiskem barev CMYK. V takovém případě je důležité znát procentní podíl jednotlivých základních barev např.
50% purpurové, 30% žluté, 30% purpur a 10% černé. K určení barevnosti slouží barevná škála, kterou vám ukážeme, těm hodnějším potom neradi půjčíme.
Nebo je možné barvu definovat jako přímou - pak je nezbytný její název v některém systému barev - např. PANTONE 256C. I v tomto případě máme k nahlédnutí drahý vzorník barev.

Ve vzornících jsou jednotlivé odstíny přesně zobrazeny. Barevné vzorníky existují jak pro výtažkové, tak pro přímé barvy. Především se pracuje systémem Pantone.

Uvedeme příklad: vzorník PANTONE nabízí pro přímou barvu PANTONE 191C následující procentní vyjádření výtažkových barev pro reprodukci čtyřbarvotiskem: 0% azurové, 76% purpurové, 38% žluté, 0% černé. Takovýto soutisk těchto barev je někdy velmi podobný požadované barvě Pantone 191C. Pro lepší pochopení se stavte a my Vám uděláme exkurzi vzorníky barev.

Papíry !

Základní dělení papírů je na ofsetový papír, natírané papíry, přímopropisovací papíry, lepenky, grafické papíry a papíry recyklované. Dále se papíry dělí podle gramáže.

 • Ofsetový papír - asi znáte školní sešity, noviny a například formuláře. Na papír se dá dobře psát a po zmuchlání se hodí pro zátop v kamnech.
 • Křídové papíry- používají se na tisk prospektů a časopisů, reklamních letáků a všude tam, kde chceme, aby si cílový zákazník užil barev. Křídové papíry se vyrábějí lesklé a matné.
 • Přímopropisy - papíry pro výrobu formulářů s kopií. Vyrábějí se v několika barevných provedeních, aby jste věděli, který kus máte vydat a který si nechat.
 • Kartony - materiály určené především na výrobu obalů, ale i na tužší obálky publikací. Ofsetový tisk není schopen potisknout všechny gramáže, protože lepenka se vyrábí i v tloušťkách, které připomínají pálku na stolní tenis.
 • Grafické papíry- jsou papíry pro ty, kteří chtějí zaujmout. Jsou mnohonásobně dražší než ostatní papíry a mnohokrát se s úspěchem používají tam, kde chybí grafický nápad.
 • Recyklované papíry- jsou vhodné pro ekology a všechny ty, kteří mají rádi naše lesy. Trošinku problém je v tom, že při výrobě recyklovaných papírů se používá chlor a ten je k životnímu prostředí stejně šetrný jako převrácený ropný tanker.

Všechny tyto papíry se potom ještě rozlišují podle tzv. gramáže, ale to určitě všichni víte, takže jenom přidáváme výpočet gramáže.

Výpočet hmotnosti použitého papíru !

Znalost celkové hmotnosti vytištěných materiálů oceníte zejména při úvahách o dopravě zakázky z tiskárny, nebo v případě, že zakázku necháváte rozesílat poštou. Jeden gram navíc může v dnešních cenách poštovného prodražit distribuci o tisíce korun, liber a nebo dolarů.

Hmotnost 1000 archů daného formátu se vypočítá dle následujícího vzorce:
(Délka x šířka x plošná hmotnost v g / m2) / 10.000 cm2

Délka a šířka jsou udávány v cm.

Příklad:

Leták A4 v nákladu 10.000 ks, papír 150 g/m2 křída lesk
( 29,7 cm x 21,0 cm x 150 g / m2 ) / 10.000 cm2 = 9,36 kg na 1.000 archů
10.000 ks letáků bude tedy vážit 93,6 kg.

Laminování !

Laminování při výrobě tiskovin je zušlechtění povrchu tiskoviny polypropylenovou či polyesterovou fólií. Takto upravený povrch má vysokou mechanickou odolnost a dobře odolává vlhkosti. Laminovací fólie může být lesklá nebo matná. Z našeho pohledu je matné lamino hezčí, protože je dražší.

Parciální lakování !

Na matně polaminovaný výrobek je možné ještě nanést místy parciální lesklý lak. Vypadá to elegantně a draze. Je to elegantní a drahé.

Knihařská dokončující výroba !

Potištěné papíry je možno ještě různě zhodnocovat například výsekem, perforací, bigováním či ohýbáním na požadované formáty.

Vazby !

Šitá vazba V1 !

Knižní složky jsou u této vazby vloženy do sebe a do obálky. Knižní složky jsou spolu s obálkou sešity ve hřbetě a oříznuty. Pro trvalé spojení složek a obálky se používá šití drátem, nebo skobkou z drátu. Je logické, že tiskovina musí mít počet stran dělitelný čtyřmi, protože jinak by nešla sešít. Nejpoužívanější a nejlevnější vazba.

Lepená vazba V2 !

Tato vazba nachází největší využití v oblasti neperiodických tiskovin, zejména pak při vazbě tzv. paperbacků, katalogů, příruček, učebnic, nebo propagačních tiskovin. Jednotlivé listy, nebo čtyřstránkové složky jsou spojeny ve hřbetě do knižního bloku lepidlem a zavěšeny do tužší
kartonové nebo laminované obálky a následně oříznuty.

Knižní vazba V8 !

je nejelegantnější a tudíž i nejdražší vazba. Tuhá vazba je charakterizována tím, že knižní blok spojený šitím nití je spojen s knižními deskami, které jsou vyrobeny z lepenky, potažené plátnem anebo polaminovaným tiskem. Spojení je zajištěno předsádkami podlepenými k vnitřní straně
knižních desek.

Kalendářová vazba TWIN !

Vazba, kterou všichni znáte z kalendářů. Poměrně složitá a náročná na výrobu. Ovšem, my jsme si pořídili špičkové vybavení, tudíž tuto vazbu preferujeme a všem nutíme.

  spolehlivá virma