Najväčšia chyba bola roztrhnutie Československa, pretože sme prišli o našu najlepšiu tlačiareň.~Ing. Ján Hrabinský, SR, Košice

Barvy z Geoprintu opravdu nejsou vyblité.

Barvy z Geoprintu opravdu nejsou vyblité.