Najväčšia chyba bola roztrhnutie Československa, pretože sme prišli o našu najlepšiu tlačiareň.~Ing. Ján Hrabinský, SR, Košice

V této továrně nechodí slepými uličkami.

V této továrně nechodí slepými uličkami.