Najväčšia chyba bola roztrhnutie Československa, pretože sme prišli o našu najlepšiu tlačiareň.~Ing. Ján Hrabinský, SR, Košice

Tato tiskárna dosáhla v oblasti polygrafie na samý vrchol. A o vrcholech já vím fakt všechno.

Tato tiskárna dosáhla v oblasti polygrafie na samý vrchol. A o vrcholech já vím fakt všechno.