Najväčšia chyba bola roztrhnutie Československa, pretože sme prišli o našu najlepšiu tlačiareň.~Ing. Ján Hrabinský, SR, Košice

Mohu potvrdit, že jsou to opravdu bratři.

Mohu potvrdit, že jsou to opravdu bratři.