Lidstvo

O společnosti Geoprint s.r.o.
Le Ansámbl


a řada dalších nemocných, na dovolené, pohřešovaných a ve výpovědi…

Všichni lidé, zobrazení na těchto webových stránkách s tímto souhlasili, čímž byl naplněn zákon GDPR.
Zároveň prohlašují, že to je pěkná pitomost.

 

Sponzoring, partnerství a reference!
V minulých letech jsme sponzorovali prakticky každého, kdo nás poptal. Tak například FOR HELP – AUTIZMUS z.s., PACKY SOBĚ, z.s., a další spolky a organizace, které podporují nemocné děti a zvířátka. Rádi podporujeme sportovce, takže jsme již tradičními partnery fotbalového klubu FC Slovan Liberec a hrdými partnery mistrů ligy HC Bílí Tygři a VK Dukla Liberec.

 

Politika kvality
Společnost Geoprint s.r.o. je zaměřena na polygrafické služby včetně knihařských prací v regionu Liberecka. K tomu je vybavena špičkovými polygrafickými i digitálními tiskovými stroji, grafickými stanicemi i dokončovacími linkami a knihařskými stroji.

Společnost má certifikován systém managementu kvality podle ISO 9001 od roku 2007, aktuálně podle nejnovější verze normy ČSN EN ISO 9001:2016. Vedení společnosti garantuje, že udržování a zvyšování kvality produkce společnosti je prioritou, kterou dosahuje spokojenosti zákazníka. Pro dlouhodobé udržování kvality služeb a spokojenosti zákazníků je prioritou vedení společnosti zajišťovat a udržovat na vysoké úrovni potřebné zdroje a to také dodržováním těchto zásad:

  • U našich zaměstnanců podporujeme efektivnost, hospodárnost, hledání příležitostí pro zlepšování a osobní odpovědnost.
  • Sledujeme nové odborné trendy a technologický rozvoj v oboru a inovujeme průběžně technické vybavení, abychom mohli efektivně poskytovat tiskové služby špičkové kvality.
  • Vytváříme partnerské vztahy s našimi dodavateli, které umožňují pružně reagovat na požadavky zákazníků, ale všechny externí činnosti vstupující do procesu realizace zakázky pečlivě kontrolujeme.
  • Garantujeme definování aspektů a záležitostí činností společnosti a rizik, z těchto činností vyplývajících. Na základě toho trvale usilujeme o prevenci všech významných rizik a také využití potenciálních příležitostí.
  • Zabezpečujeme splnění zákonných norem a požadavků při svých činnostech.

To vše činíme pro zajištění stálého rozvoje společnosti a udržení spokojenosti všech zainteresovaných stran.


 

V Liberci dne 18. 11. 2021
Jiří Bílek, jednatel