Kalendář pro divadlo Járy Cimrmana

Kalendáře pro divadlo Járy Cimrmana
Zadavatel: Žižkovské divadlo Járy Cimrmana
Zakázka: Kalendář
Zpracování: formát 400 x 430 mm a 200 x 230 mm
Náklad: 4 500 kusů

O referenci
Každý správný tiskař má své rituály a pověry. Věříme, že nám vykonání rituálu zajistí kvalitní tisk a bezporuchový provoz tiskařských strojů. Zkrátka že se nám vyhne smůla a problémy.

A tím správným rituálem jsou pro nás některé opakující se zakázky, bez kterých bychom si neuměli představit zahájení roku – tiskařské sezóny.

Kalendář pro Žižkovské divadlo Járy Cimrmana
Jako první zakázku každoročně přijímáme tisk kalendáře pro Žižkovské divadlo Járy Cimrmana. Kalendáře pro divadlo připravujeme více než deset roků. Pro toto divadlo pak tiskneme i další tiskoviny – například programy.

A pověra je na světě. Cimrmanův kalendář se vždy tiskne jako první – aby byl rok úspěšný.

Originalitu kalendáře můžete sami posoudit v přiložených retro fotografiích.

Asi překvapuje, že kalendář na příští rok se tiskne začátkem roku. To je dané tím, že kalendář je na normální středoevropský rok a náš firemní rok začíná již 1. září roku předcházejícího.

Každý náš rok začíná 1. září a končí 31.srpna. První leden prostě není dogma.

Pro lepší pochopení by mohla pomoct informace, že Židovský nový rok 5 778 začal 20.9.2017.