Knihařské práce

Vytiskneme celé knihy
Slušná tiskárna (a do tohoto výčtu spadá i tiskárna Geoprint v Liberci) vás nepošle do háje ani s tiskem knihy.

Ano! Geoprint si poradí i s vynálezem Johana Gutenberga. Tedy samozřejmě v modernější podobě. Přece jen již nepíšeme na začátku letopočtu čtrnáctku…

Máme jasno
Už jsme si ujasnili, v jaké podobě nám máte donést do tiskárny v Liberci tiskové podklady, aby byl tisk kvalitní a podle vašich (a našich) představ.

Také již víte, jaké barvy, papíry a metody práce liberecká tiskárna Geoprint nabízí. Poslední odstavce článku pak pojednávaly o vazbách, bez které se pořádná kniha přece jen neobejde.

Knihařské práce
Liberecká tiskárna Geoprint nabízí kompletní službu. Od nejmodernějšího CtP zpracování dat až po finální knihařské práce, jako je snášení, falcování, vysekávání, vrtání nebo laminování. Tak postupně:

CtP zpracování

Zkratka CtP znamená v angličtině Computer to Plate. Tedy česky z počítače na desku. Při této technologii je obraz vytvořený v počítači vyveden přímo na tiskovou desku. Jde o přímý osvit tiskové desky z počítačových dat.

Při CTP je z tisku vyřazen původní krok (přenos obrazu filmu na tiskovou desku), čímž se eliminuje potřeba filmu a vývojářských chemikálií a zvyšuje ostrost a detail. CTP zabraňuje potenciálním ztrátám kvality, které se mohou vyskytnout během zpracování filmu, včetně jeho poškrábání a změnám v expozici.

Desky se vyrábí za méně času, jsou konzistentnější a za nižší cenu. CTP může také zlepšit registraci a opakovatelnost obrazu oproti tradičním metodám.
Gutenberg by nestačil zírat.

Snášení
Snášení je seřazení všech složených archů knihy včetně předsádek a příloh do knižního bloku podle pořadí stran pomocí signatur.

Falcování
Při falcování je papír skládán na výsledný formát. Například A4 lze falcovat na harmoniku 1/3. Nebo je při falcování papír jednoduše přeložen.

Bigování
viz falcování, ale u silnějších gramáží je potřebné jiné, údernější zařízení.

Vysekávání, vrtání
Vrtají se otvory pro založení tiskoviny například do šanonu, nebo zavěšení na háček v kanceláři na zeď. Výsek se provádí pomocí výsekové raznice. Lze tak například vytvořit hmatník, netradiční (zprohýbaný, ozubený) okraj stránek či kulaté rohy, nebo co vás napadne.

Laminování
Laminování při výrobě tiskovin znamená pokrytí povrchu tiskoviny polypropylenovou či polyesterovou fólií. Povrch pak má vysokou mechanickou odolnost a dobře odolává vlhkosti. Fólie může být lesklá nebo matná.

Naše výbava
Naše knihárna v tiskárně Geoprint v Liberci je vybavena snášecí a šicí linkou, která je schopna tvořit vazby V1, v případě potřeby i se závěsnými očky. Na vazby V2 používáme lepící linku.

Dále tu máme vrtačky papíru, falcovací stroj, trojřez, výsekové stroje, stroj na spirálovou vazbu, a stroj na perforaci a výsek děr pro kalendářovou vazbu, nesmíme zapomenout na laminátor.

A taky knihařský řezací stroj. Ten je nejhlavnější a nejvíc vytížený. No a další, ale o tom si můžem popovídat někde jinde.